Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Pásky do pokladní a zákon

Jedna z najčastejších chýb ktorej sa dopúšťajú prevádzkovatelia registračných pokladníc je porušenie fiskálneho zákona 289/2008 Z. v "§ 4, odsek 2, písmena b), odstavca 8, ktorý hovorí že vytlačené pásky musia byť čitateľné po dobu desiatich rokov od konca  kalendárneho roka, v ktorom boli vyhotovené. Prax však skôr hovorí, že málokto túto skutočnosť pozná a väčšina kupuje pásky, ake práve majú v ponuke. Preto sa radšej informujte, či Váš predajca garantuje aj podmienky zákona ! V predajni CompServis ako aj v ostatných servisných strediskách túto záruku máte.

Čítať ďalej: Pásky do pokladní a zákon

Zmena servisnej organizácie pre registračné pokladne

Informujeme o odporúčanom postupe, ktorý je potrebné dodržať pri zmene servisnej organizácie.. Tieto informácie Vám posielame aj na základe Vašich podnetov z dílerských stretnutí či prebiehajúcich servisných školení.

Čítať ďalej: Zmena servisnej organizácie pre registračné pokladne

Vyjadrenie MFSR na tému evidencie tovaru

Vyjadrenie Ministerstva financií SR na tému evidencie tovaru alebo služby, ktoré sú buy ambien online od dane. Keďže registračné pokladnice Euro umožňujú evidovať buy valium a tovar ako nezdaniteľné, existujú dve možnosti ako evidovať služby a tovary v prípade, že patria do kategórie oslobodené od dane z pridanej hodnoty.

Čítať ďalej: Vyjadrenie MFSR na tému evidencie tovaru

Daňoví kontrolóri ukladajú pokuty

Vážení zákaznici dostali sme od Vás opäť nové podnety súvisiace s daňovými kontrolami. Informovali ste nás, že daňoví kontrolóri ukladajú pokuty za neuvedenie pomenovania daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice (DKP), daňového identifikačného čísla (DIČ) a identifikačného čísla pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH) na pokladničnom doklade. Požiadali sme preto o oficiálne vyjadrenie Ministerstvo financií.

Čítať ďalej: Daňoví kontrolóri ukladajú pokuty

Pokuty za nesprávne údaje na uzávierke

Vážení partneri,
dostali sme od Vás nové podnety súvisiace s daňovými kontrolami. Informovali ste nás, že daňoví kontrolóri ukladajú pokuty za nesprávne zobrazujúce sa údaje na dennej uzávierke u neplatcov daní či za nesprávnu evidenciu vkladu v registračnej pokladnici. Požiadali sme preto o oficiálne stanovisko Ministerstvo financií SR k obidvom témam.

Čítať ďalej: Pokuty za nesprávne údaje na uzávierke

Zaokrúhľovanie ceny na pokladničnom doklade

Vážení obchodní partneri,
informovali ste nás o pokutách zo strany daňových kontrolórov, ktoré ukladajú z dôvodu chýbajúceho údaju o zaokrúhlení ceny na pokladničnom doklade. Túto skutočnosť sme začali hneď riešiť s Ministerstvom financií, ktoré poskytlo oficiálne vyjadrenie.

Čítať ďalej: Zaokrúhľovanie ceny na pokladničnom doklade