Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Účinnosť zákona odložená o jeden rok.

Minister financií Ivan Mikloš potvrdil posunutia povinnosti používania fiškálnych registračných pokladníc podľa zákona č. na rok.

Čítať ďalej: Účinnosť zákona odložená o jeden rok.

Aktuálne mediálne informácie k registračným pokladniciam

Média pokračujú v informovaní  verejnosti o skutočnom stave a pripravenosti výrobcov a dovozcov nový zákon 289/2008 Z. Je to výsledok našej a vašej aktívnej činnosti s cieľom poskytnúť všetky relevantné informácie ako reakciu na vyjadrenie ministra financií Ivana Mikloša o nepripravenosti na nový zákon.

Čítať ďalej: Aktuálne mediálne informácie k registračným pokladniciam

Zákon platí a akákoľvek zmena musí byť schválená v NR SR

Vypracovali sme kvalitný, ucelený a prehľadný informačný materiál pre novinárov, poslancov NR SR, politikov, ekonómov, našich partnerov ako aj bežných ľudí, kde vysvetľujeme význam fiskálnych pokladníc a príslušných častí zákona č. 2 Z. Tento informačný materiál bol použitý  2010 na tlačovej konferencii, aby sme média pravdivo informovali o skutočnej pripravenosti štátu, výrobcov, distribútorov, servisných organizácií a o našom spoločnom úsilí a investíciách na uvedenie zákona .Teraz vám tento cenný materiál dávame k dispozícii, aby ste ho mohli použiť ako naši obchodní a servisní partneri.

Čítať ďalej: Zákon platí a akákoľvek zmena musí byť schválená v NR SR

Tlačová konferencia k pripravenosti na fiskálny zákon

V r.2010 bola tlačová konferencia výrobcov a dovozcov pokladníc a fiskálnych tlačiarní. Cieľom tlačovej konferencie bolo pravdivo informovať média o súčasnom stave implementácie fiškálneho zákona do praxe a o stave pripravenosti štátu, výrobcov, distribútorov a servisných organizácií o našom spoločnom úsilí a investíciách na uvedenie zákona do praxe sme sa v ten istý deň zúčastnili živého vysielania v TA3 na Tému dňa.

Čítať ďalej: Tlačová konferencia k pripravenosti na fiskálny zákon

Stanovisko spoločnosti Elcom k vyjadreniu ministra financií SR

 .. sa uskutočnila tlačová konferencia ministra financií u pána Mikloša, na ktorej odznela aj problematika v zmysle nového fiskálneho zákona. Pán minister vydal stanovisko, ktorým sa nestotožňujeme a ktoré môže zmariť naše spoločné dvojročné úsilie, ktoré sme vynaložili na splnenie legislatívnych podmienok zákona č.. Z.

Čítať ďalej: Stanovisko spoločnosti Elcom k vyjadreniu ministra financií SR

Aktuálne informácie k fiskálnemu zákonu - DKP

Od roku 2009 je v platnosti nový fiškálny zákon č. 289/2008 z registračnej pokladnice. Tento zákon prináša mnoho zmien, nové definície, povinnosti, ale celý rad výhod pre obchodníkov. Dnes by sme radi upriamili vašu pozornosť na informácie týkajúce sa registrácie pokladníc a prideľovania daňových kódov pokladníc.

Čítať ďalej: Aktuálne informácie k fiskálnemu zákonu - DKP