Nákup na splátky

AKCIOVÝ LETÁK

Fakturačné údaje

 

 

GAJNIAK s.r.o., Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava

prevádzka, dodacia a korešpondenčná adresa : 
Železničiarov 296/40, 02801 Trstená

IČO: 51108798, DIČ : 2120612747, IČDPH : SK2120612747

zápis v obch.registri : oddiel :Sro, vložka č. 122720/B

Banka : VÚB a.s.,, účet IBAN : SK27 0200 0000 0040 5241 4051